Aktuálně

 


 

Předprodej vstupenek zahájen. Možnost zakoupení i přes Ticekt Art. Počet vstupenek je omezen.

https://vstupenky.ticket-art.cz/koncerty-domaci-interpret-/pavel-callta-15898/


 

 

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM - EET

Podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb nejsou evidovanou tržbou tržby územního samosprávného celku a příspěvkové organizace. Tržby územního samosprávného celku jsou z evidence tržeb vyloučeny jednoznačně a není třeba rozlišovat, zda se jedná o příjem, který je předmětem daně z příjmů či nikoliv.

TOPlist