Aktuálně

Kulturní a informační centrum města Dubňany připravuje vzpomínkovou výstavu k založení bývalého konzervárenského závodu Fruta v Dubňanech. Prosíme spoluobčany, kteří mají jakýkoliv materiál týkající se tohoto podniku o jeho zapůjčení. Své příspěvky na výstavu můžete přinést na Kulturní a informační centrum nebo do městské knihovny.

zdroj: Karel Režný


 

Začátkem května bude ve výstavní síni možné zhlédnout prodejní výstavu Andrei Kutálkové. Výstava potrvá až do konce června.


 

Od března do konce dubna můžete ve výstavní síni zhlédnout výstavu starých fotografií.

Otevřeno je vždy Po - Pá 9:00 - 17:00 hodin a v sobotu od 14:00 do 18:00 hodin. Výstava je zdarma.


 

PŘIJĎTE PRODAT, VYMĚNIT, NAKOUPIT !
Kulturní a informační centrum

města Dubňany

připravuje na sobotu 12. května 2018

od 13.00 hodin BLEŠÍ TRH.
Máte věci již pro vás nepotřebné? Můžou udělat radost někomu jinému.
Zájemci o prodej na této akci se můžou přihlásit

na čísle 511 117 874, 607 237 261.


 

 

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM - EET

Podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb nejsou evidovanou tržbou tržby územního samosprávného celku a příspěvkové organizace. Tržby územního samosprávného celku jsou z evidence tržeb vyloučeny jednoznačně a není třeba rozlišovat, zda se jedná o příjem, který je předmětem daně z příjmů či nikoliv.

TOPlist